Hotline: 0934778286 - Điện thoại: (028) 38150 793    

THI CÔNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Phòng cháy chữa cháy là tổng hợp các biện pháp, giải pháp kỹ thuật nhằm loại trừ hoặc hạn chế đến mức tối đa các nguy cơ xảy ra cháy, nổ, đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi, phù hợp cho công tác cứu người, cứu tài sản, chữa cháy, chống cháy lan hiệu quả và làm giảm thiểu tối đa các thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Tổng hợp các tiêu chuẩn Phòng cháy chữa cháy:
- TCVN 4317-1986 Nhà kho – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.
- TCVN 4879:1989 Phòng cháy – dấu hiệu an toàn.
- TCVN 5040 : 1990 – Thiết bị phòng cháy và chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ PCCC – Yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 5065 – 1990 Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 2622:1995 Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.
- TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế.
- TCVN 6161:1996 Phòng cháy chữa cháy – Chợ và Trung tâm Thương mại – Yêu cầu thiết kế.
- TCVN 6379 – 1998 Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 5738 – 2000 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 7161-1:2002; ISO 14520-1:2000 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống.
- TCVN 7278-1:2003; ISO 7203-1:1995 Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy. Phần 1: Yêu cầu đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hòa tan được với nước.
- TCVN 7278-2:2003; ISO 7203-2:1995 Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy. Phần 2: Yêu cầu đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở trung bình và cao dùng phun lên bề mặt chất lỏng không hòa tan được với nước.
- TCVN 7278-3:2003; ISO 7203-3:1999 Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy. Phần 3: Yêu cầu đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy hòa tan được với nước.
- TCVN 7336:2003 PCCC Hệ thống sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
- TCVN 3890:2009 Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

CƠ ĐIỆN LẠNH  - CO DIEN LANH NGUYEN TRAN
Hỗ trợ trực tuyến
Triệu Tín - Thiết kế Website